ПРОЈЕКТНИ ПАРТНЕРИ

СРБИЈА ЗА МЛАДЕ

Удружење грађана „СРБИЈА ЗА МЛАДЕ“, као главни подносилац захтева, биће одговорно за спровођење већине активности. Удружење грађана „СРБИЈА ЗА МЛАДЕ“ биће посебно усмерено на спровођење тренинга и менторских програма, као и на развој свих одређених публикација и планова у пројекту. Удружење грађана „СРБИЈА ЗА МЛАДЕ“ такође ће бити одговорно за целокупно управљање пројектним предлогом и за координацију активности са подносиоцем пријаве Општином Неготин и другим заинтересованим странама.

ОПШТИНА НЕГОТИН

Општина Неготин, као ко-апликант, биће задужена за спровођење активности које ће довести до осигурања одрживости резултата и резултата пројекта по завршетку акције. Општина Неготин ће такође бити одговорна за успостављање Саветодавног центра за омладински туризам.

УМРЕЖАВАЊЕ

Оба пројектна партнера биће одговорна за промотивне активности, као и за успостављање контаката са потенцијалним институцијама и туристичким компанијама у циљу комплетирања програма стажирања. Пројектни партнери ће успоставити континуирану сарадњу са представницима осам српских општина и 8 ЦСР. Даље, ЦСР ће створити комуникациону мрежу која ће бити корисна за размену информација и пракси у вези са могућностима запошљавања младих и рањивих група.

ДА ЛИ ИМАТЕ ЈОШ НЕКА ПИТАЊА?

Ако желите да сазнате више о нашој мрежи, слободно нас контактирајте.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.

Its contents is the sole responsibility of the implementing contractors Citizens association Serbia 4 Youth and Municipality of Negotin, and do not necessarily reflect the views of the European Union.© Copyright 2018.

Youth in Tourism Industry